KAMPANIE

Tworzymy kampanie, które zmieniają świadomość i dotyczą często bardzo trudnych spraw. Specjalizujemy się w tym, aby obrazem i słowem przemówić do szerokiego kręgu odbiorców. Może dlatego, że wywodzimy się z mediów, a nie np. z kręgu zorientowanych ultrakomercyjnie agencji reklamowych, staramy się powodować autentyczną, a zarazem pozytywną zmianę społeczną. W myśleniu, w podejściu do bardzo wieli zagadnień.


© 2014 MEDIOSTER. Wszelkie prawa zastrzeżone