asdasdasd

SAMORZĄD

Z racji szerokich doświadczeń w komunikacji społecznej, biznesowej i politycznej mamy przyjemność przedstawić ofertę dla samorządu terytorialnego. W skrócie można powiedzieć tyle: pomagamy zarządzać z sukcesem. Przy pomocy dobrych mediów i solidnych argumentów, które wygrywają z krytyką.

ZAKRES

 • Doradztwo argumentacyjne w dialogu polityczny i społecznym
 • Potęgowanie zamierzonej siły wyrazu argumentacji i komunikacji
 • Profilowanie działalności komórek komunikacyjnych władz samorządowych
 • Projektowanie zaangażowania społecznego władz samorządowych
 • Tworzenie mapy szans i zagrożeń dla komunikacji władz samorządowych
 • Budowa strategii zaangażowania medialnego władz samorządowych
 • Tworzenie punktu odbicia dla dalszej działalności politycznej (samorząd a formacja polityczna)

USŁUGI

 • Tworzenie skutecznej argumentacji (zestawy wskazań komunikacyjnych) dotyczącej wydarzeń nagłych
 • Tworzenie skutecznej argumentacji dotyczącej rozwiązywania problemów zadawnionych
 • Tworzenie narracji pozytywnej i negatywnej dotyczącej poszczególnych osób – praca na etosach
 • Organizacja newsroomów komunikacyjnych – systemu pracy specjalistów od komunikacji, który gwarantuje tzw. mediabreaking, czyli narzucenie mediom naszej narracji, kreowanie wydarzeń medialnych, dostarczanie kontentu itd.
 • Przebudowa, lub wzmocnienie edytorskie i graficzne mediów samorządowych
 • Tworzenie nowego medium na potrzeby samorządu (gazeta, portal, social media)
 • Redagowanie strategicznych przekazów (wrażliwa korespondencja papierowa, elektroniczna)
 • Przygotowywanie wystąpień i wypowiedzi w mediach
 • Warsztaty z zakresu dialogu społecznego, zaangażowania społecznego i skutecznego wpływu na media
 • Współpraca argumentacyjna z prawnikami w przypadku sporów sądowych
 • Nadzór i doradztwo w zakresie współpracy samorządu z firmą PR (supervising)

© 2014 MEDIOSTER. Wszelkie prawa zastrzeżone